Anasayfa

İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü

 

 

 

Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına yapılacak Giriş Sınavı 02.09.2021 günü,

 saat 11:00'da UYDYO binasında LC 101 nolu salonda yapılacaktır.

 

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BAŞVURAN ADAYLARIN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Kurum BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Birim/Fakülte/Bölüm İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi / İngilizce-Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü
Kadro Ünvanı Öğretim Görevlisi
Kadro Adedi 2

ÖN DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULAN ADAYLAR

Sıra No

Adı ve Soyadı

ALES Yabancı Dil

(A+B) Ön Değerlendirme Notu

Sonuç (Giriş Sınavına Katılıp, Katılamayacağı)

Giriş Sınavı Tarihi, Saati ve Yeri

Puan (A) Puanın %40'ını Puan (B) Puanın %60'ını
1

2

ASENA KAYA

ZEYNEP ŞENGEL

80,03

77,22

32,01

30,88

98,75

93,75

59,25

56,25

91,26

87,13

SINAVA GİRECEK

SINAVA GİRECEK

02.09.2021 / 11:00

Mütercim-Tercümanlık Bölümü Toplantı Salonu (LC101)

 


ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN GİRİŞ
SINAVI VE DEĞERLENDİRME TUTANAĞI

İlan Edilen Birim: İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

İlan Edilen Bölüm/Anabilim Dalı: İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü

ilan Edilen Kadro Unvani /Adet: Öğretim Görevlisi /2 adet

 

No

Adı Soyadı

ALES Belgesi

Yabancı Dil Belgesi

Y.Lisans Mezuniyet Belgesi

Giriş Sınav Notu

Değerlendirme
Puanı

Sınav sonucu

ALES Puanı

30%'u

Yabancı
Dil
Puanı

30%'u

Not ortalaması •

10%'u

Giriş Sınav Notu

30%' u

(A+B+C-FD)

Başarılı (Asil-Yedek)/
Başarısız/ Sınava
Girmedi

(A)

(B)

4'lük Sistem

100'lük sistem

(C)

(D)

1

Asena KAYA

80,03

24,00

98,75

29,625

4,00

100

10

95

28,5

92,13

BAŞARILI (ASİL)

2

Zeynep ŞENGEL

77,22

23,16

93,75

28,125

3,45

87,16

8,71

95

28,5

88,50

BAŞARILI (ASİL)