FRENCH PREPARATORY PROGRAM / FRANSIZCA HAZIRLIK PROGRAMI

The Basic French section is part of the Department of Translation and Interpretation. It aims to provide preparatory programs in French (elementary and intermediate levels) to students who do not meet the French Language requirements necessary for studying in the Department of Translation and Interpretation.

The overall objective of the program is to enable students to reach the level required by equipping them with the necessary language skills needed to study in their chosen disciplines.

To achieve this, two level courses are offered: Elementary French and Intermediate French.

Elementary French

This course is intended for students with no knowledge of the language. By providing a solid grounding in the basic skills, students will be able to progress to higher levels. At this stage, students will start to familiarize themselves with spoken French, gradually moving on to developing speaking, reading and writing skills. A successful completion of the course will enable students to follow the Intermediate French level course.

Intermediate French

This course is for students whose French knowledge is beyond the elementary stage. It will continue to reinforce the skills development of the elementary course. However, particular emphasis will be given to speaking and writing. To build on these two skills, language classes will be based on aspects of French contemporary life and society in addition to subjects such as economics and politics.

FRANSIZCA HAZIRLIK PROGRAMI

Fransızca Hazırlık Bölümü Mütercim Tercümanlık Bölümü'ne bağlıdır. Mütercim-Tercümanlık bölümünde okuyacak ve Fransızca seviyesi yeterli olmayan öğrencilere başlangıç ve orta seviyede Fransızca dersleri vermeyi amaçlamaktadır.

Programın genel amacı öğrencileri bölümlerinde okurken kendilerine gerekli olan dil yetenekleriyle donatmak ve böylece istenen Fransızca seviyelerine ulaşmalarını sağlamaktır.

Bu amacı gerçekleştirmek için dersler iki seviyede verilmektedir: Başlangıç Seviyesinde ve Orta Seviyede Fransızca.

Başlangıç Seviyesi

Bu seviye Fransızca bilmeyen öğrenciler için düzenlenmiştir. Öğrenciler temel yetenekleri için sağlam bir zemin oluşturarak daha ileri seviyelere geçebilmektediler. Bu aşamada öğrenciler sözlü Fransızca ile ilgilenmeye başlar ve zamanla konuşma okuma ve yazma becerilerini geliştirirler. Öğrenciler bu baslangıç seviyesini başarıyla tamamladıkları zaman Orta seviyeye geçerler.

Orta Seviye Fransızca

Bu dersler Fransızca bilgisi başlangıç seviyesinden ileri olan öğrenciler içindir. Orta seviyede kazanılan becerileri arttırmaya devam eder. Bununla birlikte konuşma ve yazma derslerine de ağırlık verilir. Bu becerileri yükseltmek için dil dersleri, ekonomi ve siyaset konularının yanısıra Fransız çağdaş yaşamının ve toplumunun işlenmesi üzerine kuruludur.


 French Preparatory Program
 Department of Translation and Interpretation Faculty of Humanities and Letters – Bilkent University Ankara, TURKEY (06800)
 Phone: +90 312 290 12 78 - Fax: +90 312 266 43 83
 E-mail: ayralbilkent.edu.tr