Latest Application and Exam Information

KONFERANS ÇEVİRMENLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI


Seminer: Interpreting for the Council of Europe
Seminer tarihi: 5 Mayıs
Saat: 10:00-12:00
Ana Konuşmacı: Sally BAILEY-RAVET (Head of Department and Head Interpeter Council of Europe)
Yer: Bilkent Üniversitesi EE01 nolu salon (Rektörlüğe gelmeden solda kalan binadaki toplantı salonu)

Daha fazla bilgi için: PDF dosyası (iki sayfa)

Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlık Bölümü Konferans Çevirmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı ana sayfasına hoş geldiniz.

Program başvuru ve sınav tarihleri için Bilkent anasayfasından Yüksek Lisans Programları'na başvuru tarihlerinin takip edilmesi gerekmektedir.

Bilim sınavları Temmuz ayında yapılacaktır. Sınav tarihlerine ilişkin güncel bilgi için lütfen web sitemizi takip edin (for up-to-date exam dates and deadlines please refer to MA in Conference Interpreting).

Programa Başvuran Öğrencilere Ek Burs İmkanı

Avrupa Komisyonu’nun ve Avrupa Parlamentosu'nun desteğiyle gerçekleştirilen programda bilim sınavını başarıyla geçip programa kabul edilen öğrencilere ek burs olanağı tanınmaktadır. Öğrencilerin bu burslara şahsen başvurmaları ve son başvuru tarihinden önce tüm evrakı tamamlayarak Avrupa Komisyonu’na iletmeleri gerekmektedir. Bu burslarla ilgili bilgi ve başvuru formları için lütfen bakınız

European Commission

Öğrencilerin başvuruları ilgili bölüm tarafından programa kabulleri kesinleştirildiğine dair yazı ile birlikte değerlendirilmeye alınacaktır. Ancak başvuru tarihini kaçıran öğrenciler programa kabul edilseler bile burs talebinde bulunamayacaktır.

AMAÇ VE KAPSAM

Bilkent Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü, Konferans Çevirmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı iki dönem ve yaz okulundan oluşan, çok-dilli ve tezsiz bir programdır. Bilkent Üniversitesi, programa devam edecek tüm öğrencilere burslu eğitim olanağı sağlamaktadır.

Program, mütercim-tercümanlık, hukuk, işletme, uluslararası ilişkiler, ekonomi, tıp, mühendislik, fen ve edebiyat fakültelerinin çeşitli bölümlerinin mezunları başta olmak üzere, lisans eğitimini farklı alanlarda tamamlamış adaylara yöneliktir.

Program dilleri Türkçe, İngilizce ve Fransızca’dır. Gelecek yıllarda doğabilecek ihtiyaca göre dillerin sayısının arttırılması ve belirtilen dil kombinasyonlarının çeşitlendirilmesi de öngörülebilir.

Konferans Çevirmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nın iki amacı vardır. Birincisi, Türkiye’de ve uluslararası iş çevrelerinde çok-dilli konferans çevirmenlerine artan talep ve yakın gelecekte olası Avrupa Birliği üyeliği dikkate alınarak, öğrencilere konferans çevirmeni olarak gerek duyacakları bilgi ve becerileri kazandırmaktır. İkinci amacı ise, hızla gelişmekte olan Sözlü Çeviri Araştırmaları konusunda yetkin ve alanla ilişkili kuram ve yöntemleri bilen ve kullanabilen konferans çevirmenleri yetiştirmektir.

Konferans Çevirmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Avrupa Birliği ve Avrupa Komisyonu’nun öngördüğü Konferans Çevirmenliği Yüksek Lisans Programı ana taslağı çerçevesinde tasarlanmış ve AIIC’in yüksek lisansta sözlü çevirmenlik eğitimi ölçütlerini karşılamaya yönelik olarak hazırlanmıştır.

web page designersAdres: Konferans Çevirmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Bilkent Üniversitesi, Ankara, Türkiye 06800
tel: +90 312 290 12 77  |  fax: +90 312 266 43 83  | email: ilknurkbilkent.edu.tr