PROGRAMA BAŞVURU VE ÖĞRENCİ KABULÜ

Latest Application and Exam Information

Konferans Çevirmenliği Yüksek Lisans Programı Ek Yönergesi'nin amacı Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı olarak Konferans Çevirmenliği Tezsiz Yüksek Lisans öğrenimini düzenlemektir. Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün Tezsiz Yüksek Lisans Öğretim Yönetmeliği'ne ek olarak aşağıda belirtilen koşullar öngörülmüştür.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın (YÖK) B.30.0.EÖB.000.00.03-02.03 -4160 sayılı ve 13.12.06 tarihli yazısıyla bu program için Lisanüstü Eğitim Sınavı (LES) şartının aranmamasına karar verilmiştir. Tezsiz yüksek lisans programına başvurabilmek için,

 1. Adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları,

 2. Adayların İngilizce yetkinlik düzeylerinin saptanması için gerekir,

 3. Adayların Fransızca yetkinlik düzeylerinin saptanması için:

  • DALF'dan en az 50 puan,

  • veya UYDYO Fransızca Dil Sınavı'ndan en az 75 puan almış olmaları gerekmektedir.

 4. Adaylar, Türkçe'yi, sözlü çevirmenliğe uygun ölçütler çerçevesinde, A dili düzeyinde (ana dili düzeyinde), diğer dillerinden birini en az B veya C dili düzeyinde, üçüncü dilini ise en az C dili düzeyinde bilmelidir.

  • A dili adayın ana dilidir. B dili adayın ana dili kadar yetkin düzeyde bildiği yabancı dilidir. B dili olan adayların A dilinden B diline ve B dilinden A diline çeviri yapabilmeleri gerekir. A ve B dilleri aktif dillerdir.

  • C dili ise adayın en az B dili düzeyinde bildiği yabancı dilidir. Adayın C dilinden A diline çeviri yapması beklenir. Genelde, adayın diğer dillerinden C diline çeviri yapması beklenmez; C dili adayın pasif dilidir.

  • Bölüm dil kombinasyonlarını çeşitlendirmeyi öngörebilir, ancak bu programda öngörülen sözlü çevirmenlik dil ölçütlerine göre asgari dil kombinasyonları A-BC, A-CC'dir. Bunun tek istisnası A-A dil düzeyindeki adayların iki dilde eğitim alabilmeleridir.

  Yukarıda sözü edilen ölçütlerin belirlenmesi ve adayın programa kabulü için Bölüm ek sınavlar yapar.

Dersler:

Öğrencilerin izleyecekleri ders programları Enstitü Kurulu Kararı ile belirlenir.

 1. Aşağıda belirtilen derslerde önkoşul aranır.

  • CINT509 Advanced Consecutive Interpretation I dersi CINT510 Advanced Consecutive Interpretation II dersinin önkoşuludur.

  • CINT513 Advanced Simultaneous Interpretation I dersi CINT514 Advanced Simultaneous Interpretation II dersinin önkoşuludur.

  • CINT503 Introduction to the Practice of Interpreting dersi CINT516 Conference Interpreting dersinin önkoşuludur.

  • CINT516 Conference Interpreting dersi CINT590 Interpreting Seminar dersinin ön koşuludur.

 2. Program iki dönem ve yaz okulundan oluşur.

Programda Başarı İçin Gerekli Olan Not Ortalaması: Öğrencilerin, kredili derslerden genel not ortalamalarının en az 3.00 olması, kredisiz derslerden ‘Satisfactory' almaları gerekir.

Yüksek Lisans Diploması: Kredili ve kredisiz tüm derslerini başarıyla tamamlayan tezsiz yüksek lisans öğrencisine, Konferans Çevirmenliği Yüksek Lisans Diploması verilir; ve diplomanın üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu programın onaylanmış adı ve verilen unvan; diploma ekinde adayın dil tanımları (A, B, C dilleri) açıkça belirtilir.Adres: Konferans Çevirmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Bilkent Üniversitesi, Ankara, Türkiye 06800
tel: +90 312 290 12 77  |  fax: +90 312 266 43 83  | email: valerybilkent.edu.tr