BİLİM SINAVI

Programa kayıt olabilmek için adaylarımızın üç aşamalı bilim sınavını geçmeleri gerekmektedir.

ÖNEMLİ NOT: Adaylar her sınav aşamasında elenebilir.

AŞAMALAR

 1. Eğer İngilizce yeterliliginizi kanıtlayacak TOEFL veya IELTS belgeniz ve Fransızca yeterliliğinizi kanıtlayacak DALF belgeniz yoksa, birinci aşamadaki sınavlara girmeniz gerekecektir. Bu sınav, KPDS, ÜDS benzeri, çoktan seçmeli bir dil sınavıdır.

  Sınavların Yapılacağı Yer: Bilkent Üniversitesi, Merkez Kampüs, Uygulamalı Yabancı Diller Yüksekokulu Yuksekokulu Binası.

  • Çoktan Seçmeli Dil Sınavı Fransızca: Temmuz
  • Çoktan Seçmeli Dil Sınavı Ingilizce: Temmuz
  • Sınav suresi: Maksimum 3 saat

  Sonuçların Bildirilmesi: Adaylar, sınavdan bir gün sonra 14:00-17:30 saatleri arasında Uygulamali Yabancı Diller Yuksekokulu Sekreterliği'nden bu aşamanın sonuçları telefonla öğrenebilir (telefonlar: 290 27 74, 266 12 77). Adaylarin e-mail adreslerine de bildirim yapılacaktır.

 2. Birinci aşamayı başarıyla tamamlayan tum adaylar ikinci aşama sınavına alınır. 2. Aşama sınavı YAZILI ÇEVİRİ sınavıdır. Sözlük ve/veya benzeri herhangi bir kaynak kullanılmayacaktır. Adaylar sınav odasına girdiklerinde dil seviyelerine ilişkin bir belge dolduracaklardır ve beyan ettikleri dil seviyelerine gore sınav evrakı teslim alacaklardır. Tüm adayların A dilinin Türkçe oldugu varsayılır. Adayların en az bir B dili ve bir C dili oldugu varsayılır.
  Örneğin: Adayın A dili Türkçe'dir. Adayın çok yetkin düzeyde bildiği yabancı dili (B dili) Fransızca'dır. Adayın pasif olarak yetkin düzeyde bildiği yabancı dili ( C dili) İngilizce'dir. Bu durumda aday:
  • Türkçe'den Fransızca'ya çeviri
  • Fransızca'dan Türkçe'ye çeviri
  • Ingilizce'den Türkçe'ye çeviri yapacaktır.

  Örneğin: Adayın A dili Türkçe'dir. Adayın çok yetkin duzeyde bildiği yabancı dili (B dili) İngilizce'dir. Adayın pasif olarak yetkin düzeyde bildiği yabancı dili ( C dili) Fransızca'dir. Bu durumda aday:
  • Türkçe'den İngilizce'ye çeviri
  • Fransızca'dan Türkçe'ye çeviri
  • İngilizce'den Türkçe'ye çeviri yapacaktir.

  Örneğin: Adayın A dili Türkçe'dir. Adayın çok yetkin düzeyde bildiği iki yabancı dil vardır- İngilizce-Fransızca (B dilleri). Bu durumda aday:
  • Türkçe'den İngilizce'ye çeviri
  • Türkçe'den Fransızca'ya çeviri
  • Fransızca'dan Türkçe'ye çeviri
  • Ingilizce'den Türkçe'ye çeviri yapacaktir.

  Adayların belirtecekleri dil kombinasyonlarına göre (her bir yönde) 1 sayfaya yakın uzunlukta metnin çevirisi için kendilerine 1 saat süre tanınacaktır. Bir metnin çevirisini erken bitiren ve evrakını teslim eden aday bir sonraki çeviriye geçebilecektir.

  Adaylara ilk önce yabancı dil(ler)inden Türkçe'ye yapacakları çeviri(ler) (Fransızca-İngilizce). İkinci turda da yabancı dil(ler)inden Türkçe'ye yapacakları çeviriler verilecektir.

  Sınavların Yapilacagi Yer: Bilkent Üniversitesi, Merkez Kampüs, Uygulamalı Yabancı Diller Yüksekokulu Yüksekokulu Bınası. Yazılı Çeviri Sınavları: Temmuz Sınav Süresi: Maksimum 4 saat. Sonuçların Bildirilmesi: Adaylar, sınavdan bir gün sonra 16:00-17:30 saatleri arasında Uygulamalı Yabancı Diller Yüksekokulu Yuksekokulu Sekreterliği'nden bu asamanın sonuçlarını telefonla öğrenebilir (Telefonlar: 290 27 74, 266 12 77). Adayların e-mail adreslerine de bildirim yapılacaktır.

 3. İkinci aşamayı başarıyla tamamlayan tüm adaylar iki etaplı üçüncü aşama sınavına alınacaktır. Üçüncü aşamada ardıl çeviri sınavı ve mülakat yapılacaktır. Adayların 2. aşamada beyan ettikleri dil yetkinlik düzeyleri (A, B, C) bir de juri tarafindan değerlendirilecek ve adaylardan, dil kombinasyonları dikkate alınarak (ilk etapta), sözlü çeviri yapmaları istenecektir. Adaylara 2-3 dakikalik konuşmalar yapılacak, isterlerse not tutarak tercih etmezlerse yalnızca dinleyerek bu konuşmaları çevirmeleri istenecektir.

  Örnegin: A dili Türkçe, B dili Ingilizce, C dili Fransızca olan bir adaydan EN AZ: Türkçe'den Ingilizce'ye + Fransızca'dan Türkçe'ye sozlu çeviri yapmasi beklenir. Ayrıca, bu adaydan Ingilizce'den Türkçe'ye çeviri yapması da istenebilir, veya adayın Fransızca düzeyi beyan ettiğinden yüksek bulunursa Türkçe'den Fransızca'ya da çeviri yapması istenebilir.

  Örnegin: A dili Türkçe, B dili Fransızca, C dili Ingilizce olan bir adaydan EN AZ: Türkçe'den Fransızca'ya + Ingilizce'den Turkçe'ye sozlu çeviri yapmasi beklenir. Ayrica, bu adaydan Fransızca'dan Türkçe'ye çeviri yapmasi da istenebilir, veya adayın İngilizce düzeyi beyan ettiğinden yüksek bulunursa Türkçe'den Ingilizce'ye de çeviri yapması istenebilir.

  Örnegin: A dili Türkçe, B dili Fransızca, B dili İngilizce olan adaydan EN AZ: Türkçe'den Ingilizce'ye, Türkçe'den Fransızca'ya çeviri yapması beklenir. Ayrıca, adaydan İngilizce'den Türkçe'ye ve Fransızca'dan Türkçe'ye çeviri yapması istenebilir.

  Adayın sınavı bir masa çevresinde gerçeklesecektir. Adayı sececek kurulda 5 konferans çevirmeni, program yöneticisi ve ana dili adayın B ve/veya C dilleri ile örtüşen birer gözlemci bulunacaktır.

  Sınav sırasında adayın tum çevirileri dinlenebilir, adaydan kısa bir ara verilmesi rica edilebilir, adayın sergileyeceği beceri düzeyine göre sınavın devamını yapmaya gerek görülmeyebilir.

  Sınav sırasında adaya sınav aşamaları ve kendisinden beklenenler jüri üyeleri tarafindan acıklanır. Her bir sözlü çeviri metni jüri üyeleri tarafindan 'dile getirilmeden' önce metin hakkında çok kısa bilgi verilir. Adaya hangi diller ve yönde çeviri ile başlamak istediği sorulur ve vereceği cevaba göre sınav ilerler.

  Üçüncü aşamanın ikinci etabında adayla mülakat yapılabilir. Mülakat bağlaminda adaya kendisi hakkinda bilgi sorulabileceği gibi genel kültür soruları da yöneltilebilir.

  Sınavların Yapılacağı Yer: Bilkent Üniversitesi, Merkez Kampüs, Uygulamalı Yabancı Diller Yüksekokulu Yüksekokulu Binası. Sözlu Çeviri Sınavı-Mülakat: Temmuz Sınav süresi: Adaylar soyadı sırasına gore sınava alınacak ve gerekli görüldüğü uzunlukta sınava tabii tutulacaktır.

  Sınavla ilgili baska sorunuz olursa lütfen 290 27 74 numaralı telefondan Valéry Paternotte ile irtibata geçiniz.

  Konferans Çevirmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı yöneticileri, eğitimcileri ve personeli olarak hepinize başarılar diliyoruz.

BİLİM SINAVI

Adaylar, başvurularının kabülünden sonra,

 1. Enstitü tarafından belirlenecek bir tarihte Bölüm’ün hazırlayacağı yazılı bir Genel Kültür ve Dilbilgisi Sınavı’na tüm dillerinden girerler. Sınavda güncel konularla ilgili olarak anlatı ve yorum soruları sorulur. Her dil 100 puan üzerinden değerlendirilir ve dillerin ortalaması alınır. Yazılı sınav adayların dil kombinasyonlarının belirlenmesinde %50 oranında etkilidir. Adayın yazılı sınavdan başarılı sayılabilmesi için cevaplarının her birinden 50’nin üstünde almış olması ve ortalamasının da en az 60 olması gerekir.

 2. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınava alınır. Sözlü sınavda Bölüm’ün sınav sorumluları ve profesyonel konferans çevirmenleri bulunur. Ayrıca, sözlü sınava, ilgili eğitim kurumlarından, uluslararası örgütlerden profesyonellerin de katılmaları öngörülebilir. Sözlü sınav üç bölümden oluşur:

  • Birinci bölümde aday, yazılı sınavda belirlenmiş olan dillerinden A diline iki üç dakikalık kısa ve düzgün bir konuşmanın (not tutarak veya not tutmayarak) aktarımını yapar. Gerekli görüldüğü durumlarda adayın aktif dillerinde aynı süreci tekrarlaması istenebilir.

  • İkinci bölümde aday, seçilecek bir konuda ve belirlenecek dillerde iki üç dakikalık bir sunum yapar.

  • Üçüncü bölümde aday, dillerinde kısa bir metinden A diline yazılı metinden sözlü çeviri yapar.

  • Sözlü sınavda başarılı olan adaylarla ayrıca görüşme yapılır.

Yukarıda belirtilen aşamaların son değerlendirilmesinde başarı notu 100 üzerinden en az 60’tır.Adres: Konferans Çevirmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Bilkent Üniversitesi, Ankara, Türkiye 06800
tel: +90 312 290 12 77  |  fax: +90 312 266 43 83  | email: valerybilkent.edu.tr