BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ
MÜTERCİM-TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ
STAJ YÖNERGESİ

Last updated: April 2018


GENEL İLKELER

3. sınıftan 4. sınıfa geçen her öğrencinin yaz stajı yapması zorunludur.
Staj yapacak öğrencilerin staj yaptığı kurum, kuruluş veya çeviri bürosunun tüm yasal ve yönetimsel koşullarına uyması zorunludur.

STAJ BAŞVURULARI

Her yıl Şubat ayında Bölümce çeşitli kurum, kuruluş, ve çeviri bürolarıyla temasa geçilmektedir. En geç Mayıs ayının son haftasına kadar stajyer öğrenci kabul edecek kurum ve kuruluşların listesi hazırlanarak ilan edilmektedir.
Kendi buldukları kurumlarda staj yapacak öğrencilerin, en geç 15 Mayıs 2018 tarihine kadar Bölüm Sekreterliğine staj yapacakları kurum tarafından doldurulmuş ve kaşelenmiş resmi belgelerini getirmeleri gerekmektedir.
Her öğrenci staja başlamadan önce "Staj Sonuç Belgesi"ni alacaktır. Staj Sonuç Belgesi ilgili kurumun staj sorumlusunca doldurulup, imzalanıp, kaşelenecektir. Öğrenci tarafından kapalı bir zarf içinde staj raporu ile birlikte kayıt tarihlerinde Bölüm Sekreterliğine teslim edilecektir.

STAJ SÜRESİ VE ÖNGÖRÜLEN ÇALIŞMALAR

Staj süresi bir ay olarak öngörülmüştür. (20 iş günü)
Stajın amacı, öğrencilerin okulda edindikleri kuramsal bilgileri uygulama alanına geçirmelerini sağlamak ve ilgili alanlarda beceri kazandırmaktır.

STAJ RAPORUNUN HAZIRLANMASI

Staj raporunun formatına ve Staj Yönergesine Bölümümüzün Web sayfasındaki adresinden ulaşılabilir.
Öğrencilerin yaz döneminde bir ay yapacakları stajın sonunda hazırlayacakları rapor sözlü sunuş ile desteklenecektir. Sözlü sunuşlar İngilizce-Fransızca olarak (iki dilde) yapılacaktır.

STAJ RAPORUNUN TESLİM EDİLMESİ

Staj raporlarının Eylül ayında kayıt tarihlerini kapsayan süre içerisinde Bölüm Sekreterliğine teslim edilmesi gerekmektedir. Belirtilen süreden sonra hiçbir koşulda Staj Raporu kabul edilmeyecektir.
İncelendikten sonra yetersiz bulunan raporlar gerekli değişiklik ve düzeltmelerin yapılması için öğrencilere geri verilecektir. Düzeltilen raporların bir hafta içerisinde raporu daha önce incelemiş olan öğretim elemanına teslim edilmesi gerekmektedir. Geç teslim edilen raporlar kabul edilmeyecektir.
Raporlar incelendikten ve notlandırıldıktan sonra sözlü sunuş tarihleri duyurulacaktır.