STAJ HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü öğrencileri üçüncü sınıftan dördüncü sınıfa geçişlerinde toplam 1 yaz stajı yapmakla yükümlüdürler. Staj uygulamaları öğrencilerimize öğrenim hayatları için son derece yararlı deneyimler kazandırmaktadır.

STAJ BAŞVURULARI

Her yıl Şubat ayının ilk haftasında Bölümce çeşitli kurum ve kuruluşlarla temasa geçilmektedir. Stajyer öğrenci kabul eden kuruluşlar kontenjanlarını belirleyerek Mayıs ayında Bölümüne bildirmekte, bu bilgiler öğrencilere duyurularak öğrenci başvuruları özgeçmişleri ile birlikte kurumlara yollanmaktadır.

STAJIN AMACI VE SÜRESİ

Yaz stajının amacı öğrencilerimize okulda öğrendikleri kuramsal bilgileri uygulama alanına geçirme, iş hayatında deneyim kazanma ve kurumların işleyişlerini tanıma imkanı sağlamaktır. Yaz stajının süresi bir ay (20 işgünü) olarak belirlenmiştir.

STAJ RAPORUNUN TESLİMİ

Staj raporları bir akademik yıl içinde iki ayrı tarihte teslim alınmaktadır. Yaz stajı yapan öğrenciler raporlarını Eylül ayındaki kayıtlar süresince iki hafta boyunca (15 gün) Bölüm İdaresi'ne teslim etmektedirler. Bir sene önce ikinci yaz stajını yapmış olup raporu başarısız bulunan son sınıf öğrencileri ise raporlarını Mayıs ayının ilk haftasında İdare'ye teslim etmektedirler.

Eylül ayında Bölüm İdaresi tarafından toplanan staj raporları incelendikten sonra gerekli düzeltmeler varsa öğrenciye iade edilmekte, bir hafta içinde düzeltilmiş halleriyle tekrar toplanmakta, nihai notlar bu aşamadan sonra ilan edilmektedir. Mayıs ayında teslim edilen raporlar ise sadece tek değerlendirmeye alınarak öğrenciye iade edilmektedir.

STAJ İLE İLGİLİ DUYURULAR

BÖLÜMÜMÜZ 2.11.2000 TARİH VE 10 SAYILI YÖNETİM KURULU TOPLANTISINDA ALINAN KARAR DOĞRULTUSUNDA 2000-2001 AKADEMİK YILINDAN İTİBAREN TÜM ZORUNLU VE SEÇMELİ DERSLERİNİ TAMAMLADIKLARI HALDE EYLÜL AYINDA STAJ RAPORLARINI TESLİM ETMEYEN MEZUNİYET DURUMUNDAKİ ÖĞRENCİLER, İÇİNDE BULUNDUKLARI DÖNEMİ İZLEYEN İLK DÖNEMDE TEK DERS ÜCRETİ ÖDEMEK KOŞULUYLA SADECE 1 YARIYIL BEKLEMELİ ÖĞRENCİ STATÜSÜNE ALINACAKLAR VE İLK YARIYIL SONUNDA STAJ RAPORLARINI TESLİM ETMEDİKLERİ TAKDİRDE ÜNİVERSİTE İLE İLİŞKİLERİ KESİLECEKTİR.

Gümrük Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, özel TV kanalları, özel çeviri büroları, büyükelçilikler, oteller, turizm ve seyahat acenteleri.

STAJLARLA İLGİLİ SIKLIKLA SORULAN SORULAR

Stajımı kendi bulduğum bir kuruluşta yapabilir miyim?

Evet, öğrencilerimize kendi buldukları kurum ve kuruluşlarda iş alanlarıyla ilgili olması koşuluyla staj yapma serbestisi tanınmıştır. Öğrencilerden kurumdan hangi tarihlerde, hangi departmanda staja kabul edildiklerini belirten resmi bir kabul mektubu istenmektedir.

Stajımı geç veya erken yapabilir miyim?

Yaz stajı Haziran-Temmuz-Ağustos aylarından birinde bir ay olarak yapılır. Derslere devam zorunluluğu olduğu için anılan tarihler dışında staj yapılamaz. Sadece mezuniyet durumundaki öğrencilerimize Bölümümüzün tanıdığı bir kolaylık vardır. Çok özel durumlarda, bahar dönemi sonunda mezun olacak ve stajını henüz yapamamış öğrencilerimize, mezuniyetlerini geciktirmemesi amacıyla dönem tatilinde staj yapma olanağı tanınmaktadır. Bu ayrıcalıktan Yaz Okulu'na kalarak mezun olacak öğrenciler yararlandırılmamaktadır. Ayrıca sömestr tatilinde staj yapan öğrenciler staj yapacakları kurumlar kendileri belirlemek zorundadır. Bu durumdaki öğrencilerin staj raporları Mayıs ayında, not teslimlerinden önce kabul edilir.

Yurtdışında staj yapabilir miyim?

Evet, yurtdışında yapılan stajlar geçerlidir. Öğrenci kendi olanakları ile bulduğu kurum veya kuruluştan resmi bir kabul mektubu getirdiği takdirde, kendisine yabancı dilde hazırlanmış Staj Sonuç Belgesi verilerek kuruma cevabi bir yazı yollanmaktadır.